122
Brushable Ceramic
Štětcem nanášený spolehlivý nátěr, jehož výsledkem je hladký a vysoce lesklý povrch.
125
Ceramic Wearing Compound
Materiál s vysokou odolností proti abrazi určený pro nanášení špachtlí.
134
Mighty Metal
Snadno aplikovatelný nátěr nanášený štětcem, který lze následně nanášet i zednickou lžící nebo špachtlí za účelem vytvoření požadované tloušťky nátěru.
142
Quick Set Steel Putty
Tmel se střední odolností proti abrazi, určený k rychlým opravám ocelových součástí a zařízení.
154
Steel Putty
Tmel se střední odolností proti abrazi, určený k opravám a renovaci ocelových součástí a zařízení.
198
Dry Surface Primer
Povrchově tolerantní, dvousložková epoxidová nátěrová hmota s inhibitorem a pasivátorem koroze plněná železitou slídou.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

OKAMŽITÁ ŘEŠENÍ PRO OPRAVY, ÚDRŽBU A OCHRANU

ENERGETICKÝ PRŮMYSL

Za uplynulých 30 let produkty Rezorect vyřešili mnoho naléhavých případů v oblasti enegrgetického průmyslu a stali se světovým standardem v rychlých, efektivních opravách a údržbě technologických zařízení.

Chladící zařízení | Absorbéry odsíření | Kouřovody | Neutralizační jímky | Tepelné výměníky | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Pouzdra ventilátorů | Ventily | Míchací nádrže | Procesní nádrže | Kondenzátory | Vodní boxy | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Filtry | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Rozražeče | Ocelové konstrukce | Ochrana betonových povrchů | Záchytné jímky | a mnohem více...

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

Materiály Rezorect nabízí vynikající chemickou, teplotní a abrazivní odolnost, což je předurčuje k údržbě v petrochemických a chemických provozech.

Procesní nádrže | Skladovací nádrže | Podzemní palivové nádrže | Krakovací věže | Galvanické máčecí nádrže | Tepelné výměníky | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Pouzdra ventilátorů | Ventily | Míchací nádrže | Kondenzátory | Vodní boxy | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Rozdělovače | Filtry | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Ochrana betonových povrchů | Záchytné jímky | Přepravní cisterny | a mnohem více...

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

Produkty Rezorect pomohli vyřešit mnoho problémů ve všech oblastech těžebního průmyslu. Sortiment produktů umožňuje opravy porouchaného zařízení a rychlé uvedení zpět do provozu.

Násypky | Žlaby | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Pouzdra ventilátorů | Ventily | Míchací nádrže | Kondenzátory | Vodní boxy | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Tepelné výměníky | Rozdělovače | Filtry | Zahušťovače | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Ocelové konstrukce | Ochrana betonových povrchů | a mnohem více...

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Produkty Rezorect nabízí řešení problémů v oblasti vodního hospodářství např. snížená výkonnost v důsledku eroze a koroze v čerpadlech, působení chemikálií v systémech obsahující kapaliny.

Nádrže na úpravu vody | Kalové nádrže | Míchací nádrže | Betonové usazovací nádrže | Skladovací nádrže chemikálií | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Ventily | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Potrubní a pochozí mosty | Filtry | Kónická dna | Dopravníky | Spirálové odlučovače | Ochrana betonových povrchů | a mnohem více...

NÁMOŘNÍ PRŮMYSL

Sortiment produktů REZORECT umožňuje opravy porouchaného zařízení a rychlé uvedení zpět do provozu. Proč nemít opravnou sadu Rezorect přímo na palubě vaší lodi?

Balastní nádrže | Přepravní nádrže | Vodní boxy | Stabilizační ramena | Paluby | Lodní hřídele | Lodní šrouby | Klimatizační systémy | Výparníky | Síta | Kalorifikátory | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Ventily | Potrubní cesty | Potrubní armatury | Rozdělovače | Filtry | Flotační bóje | Ponořené konstrukce | a mnohem více...

PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL

Produkty Rezorect pomáhají v oblasti papírenského průmyslu. Sortiment produktů Rezorect umožňuje rychlou opravu a uvedení technologií zpět do provozu.

Filtrační jednotky | Mlýny | Sací skříně | Válcové lisy | Procesní nádrže | Skladovací nádrže buničiny | Žlaby | Čerpací technika | Rotující prvky čerpadel | Odlučovače | Ocelové konstrukce | Ochrana betonových povrchů | a mnohem více...

MENU

Kontakt

MOST
Topolová 1456, Most
Telefon: +420 602 452 807

BRNO
Bohunická 238/67, Brno
Telefon: +420 606 669 908

OSTRAVA
Frýdecká 687, Ostrava-Kunčice
Telefon: +420 602 789 403

USA
6525 Greenland Road, Jacksonville
Telefon: +1 (904) 268 4000

HOTLINE: +420 602 452 807
E-mail: most@corrotech.com

Copyright © 2020 CORROTECH TRADE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | web & design Lukáš Staněk | www.rezorect.com